• Eli Ismah

בודק שכר מוסמך

העסק זה עניין של טיימניג נכון, כל יום אתה ממציא את עצמך מחדש, לומד משהו חדש, מקדם את עסק, מגדיל את כמות העובדים.

הכל זז מהר ואתה ממנף את עצמך קדימה.

אחת ההוצאות הגדולות בעסק שלך שברוב המקרים אין מי שמבקר אותה ברמה הטובה ביותר.

שכר עובדים

תביעת שכר עבודה יכולה לגרור אותך להוצאות בלתי מתוכננות כבדות וגלגל של תביעות מצד שאר העובדים.

בנוסף, משרד העבודה והרווחה מטיל קנסות ועיצומים כספיים שיחייבו אותך להשלים את שכר העבודה רטרואקטיבית ולהערך עם האישורים המתאימים ואישור בודק שכר מוסמך. אישור בודק שכר מוסמך מצמצם את חבות העיצומים ממשרד העבודה והרווחה ואף מבטל אותם.

אם אתה משתמש בשירותי כוח אדם, החוק לא פוסח עליך ויש לך אחריות על שכר העובדים "צד ג"

שכר עובדים - זהו תחום המומחיות שלנו אנו בקיאים בחישובי שכר בהתאם לפסיקה הרווחת, הסכמים קיבוציים צוי הרחבה ושכר דירוגים.

בודקי השכר שלנו הם מהטובים בשוק העבודה ומעודכנים מידיי יום בכל שינויי הרגולציה בתחום השכר.


צריך אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה?

רוצה לערוך בדיקות שכר פנימיות בעסק ?


תן למומחים שלנו לדאוג לשקט שלך.

ישמח אלעזרה רואי חשבון24 צפיות